Om oss

1991 övertogs gamla elverket vid Växjö-sjön av IOGT-NTO-rörelsen. Huset renoverades och innehåller idag konferenslokaler, kontor och lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Redan från början bedrevs caféverksamhet i lokalen på gaveln mot sjön. Då var det UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) som drev caféet på halvideell basis.

Under åren har caféet utvecklats och provat på nya koncept. Idag ägs och drivs caféet av IOGT-NTO-föreningen Visol som startade musikcafé och konstutställningar. All personal är anställd, även om en del ideella insatser görs. Bla gäller det arrangemangen kring utställningarna och musikcaféerna.

Vårt mål med verksamheten är att vara en alkoholfri mötesplats för alla, oavsett vem du är och vad du står för!

Vill du veta mer om föreningen Visol, eller om IOGT-NTO-rörelsen och vår verksamhet kan du kontakta vår ordförande Lasse Kårehed, 0704 714099, eller gå in på iogt.se